ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó lenni
Szülőknek  Felvételi tájékoztató

ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
(OM: 102 794)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

a 2019/2020-as tanévre

jelentkező diákok és szüleik részére

1111 Budapest, Egry József utca 3.
(tel: 310-2953, fax: 310-2947)
telephely kód: 003

honlap: www.szechenyigimnazium.hu
e-mail: titkarsag@szig.sulinet.hu

Letölthető változat: felvtaj1920.pdf

A gimnázium várja azokat a jó tanulmányi eredményű fiatalokat, akik szívesen tanulnak egy nyugodt légkörű négy – illetve nyelvi előkészítő osztály esetén öt – évfolyamos gimnáziumban, ahol a nevelés hagyományos értékrenden alapul.

Iskolánk 1984. óta működik, 2015. nyarán költöztünk végleges helyünkre, a XI. kerületi Egry József utcába, így bel-budai gimnáziummá váltunk. Az intézmény vonzáskörzete elsősorban Dél-Buda és a Belváros, de jó közlekedési adottságai miatt a Budapestet délről övező településekről – Érd, Budaörs, Biatorbágy, Bicske, Törökbálint stb. – szintén jól megközelíthető.

Az iskolában számos szakkör, tehetséggondozó foglalkozás működik. Aktív diákönkormányzatunk is részt vesz a tanulók iskolai programjainak szervezésében. Az iskola sportköre röplabda-, kosárlabda-, futball- és kondicionáló edzéseket és egyéb foglalkozásokat is kínál. Nyári táboraink és külföldi csereutazásaink segítik az ismeretszerzést és a nyelvgyakorlást angol, francia és német nyelvterületen.

A 11. évfolyamtól további jelentkezés alapján biztosítjuk a tanulók emelt szintű érettségire való felkészítését. Informatika tantárgyból a kerettantervi óraszám dupláját biztosítjuk.

NYÍLT NAP ÉS TÁJÉKOZTATÓ, SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

Nyílt napot tartunk a diákok és szüleik részére 9-12 óráig között a következő időpontokban:

A tájékoztató értekezlet 9 órakor kezdődik, utána a tanulók és szüleik számára óralátogatási lehetőséget biztosítunk. A meghirdetett órákra elektronikusan kell bejelentkezni a www.szechenyigimnazium.hu/nyiltnapok oldalon.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A FELVÉTELI ELJÁRÁS

A felvételi eljárás három részből áll:

  1. Figyelembe vesszük az általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredményt. A közismereti tantárgyakból számolunk átlagot.
  2. Részt kell venni a központi írásbeli felvételin.
  3. Tagozatonként külön helyi szóbeli vizsgát szervezünk. Aki több tagozatra jelentkezik, minden megjelölt tagozatra szóbeli vizsgát tesz. A tagozatos szóbeli felvételi témaköreit és feladattípusait október 30-ig tesszük közzé honlapunkon.

FELTÉTELEK, MENTESSÉG

Csak azokat hívjuk be szóbeli felvételi vizsgára, akik elérték a 3,8-as közismereti átlagot (magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, első idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) a 7. évfolyamon és a 8. évfolyam első félévében, és legalább 50 pontot szereztek a központi írásbeli felvételin.

Minden tagozaton mentesítjük (a szóbeli vizsgarészre maximális pontszámot kapnak) a helyi szóbeli felvételi vizsga alól azokat a tanulókat, akik a magyar nyelv és a matematika központi írásbeli vizsgán összesen legalább 70 pontot szereztek és a 7. év végi és a 8. félévi közismereti átlaguk legalább 4,0. Kivételt képeznek azok a tanulók, akik a nyelvi előkészítő osztályba jelentkeznek és angol nyelvből nincs ezen a két évfolyamon érdemjegyük a bizonyítványban, nekik az angol nyelvi szóbelin részt kell venni.

PONTSZÁMÍTÁS, RANGSOROLÁS

Azokat a tanulókat rangsoroljuk az adott tagozatra, akik a fenti számítás alapján a tagozatos szóbeli pontszámmal együtt a maximálisan elérhető 400 pontból legalább 260 pontot teljesítettek.
Eltérő pontszámítást alkalmazunk az egyes vizsgarészek alól szakértői vélemény alapján mentesülő tanulóknál: a mentesítéssel érintett vizsgatárgy előző évi országos átlag pontszámát adjuk a tanuló pontszámához. Amennyiben a szóbeli felelet alól mentesül, a szóbeli vizsgát írásban teheti le. A mentességeket csak előzetesen benyújtott, megfelelő okmányok esetén tudjuk figyelembe venni!
A felvételi eljárás során azonos összesített pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük a rangsorolásnál: 1. a budapestieket; 2. akinek testvére járt vagy jár iskolánkba; 3. pedagógus szülő gyermekét. A rangsorolás kizárólag a fentebb részletezett pontszámítás alapján történik.

A 2019/2020-as TANÉVBEN INDULÓ tagozatok,
választható nyelvi csoportok, szóbeli vizsgakövetelmények

Tagozat-kód Tagozat megnevezése 2. idegen-nyelv Szóbeli vizsga követelménye
0001 Angol nyelvi előkészítő tagozat
(5 év), A2 szintről indul!
francia vagy német Rövid beszélgetés angol nyelven. Minimális elvárás a pre-intermediate szint, ennek hiánya kizáró ok erről a tagozatról.
0002 Média és humán tagozat német

Mozgóképi szövegértés, elemzési készségek.

0003 Természettudományi, biológia tagozat német Rendszertani és embertani kérdések.
0004 Általános tagozat német

Szövegértési feladatok, a tanuló általános tájékozottságának felmérése.

0005 Művészeti tagozat: ének VAGY rajz olasz Ének: 10 régi és 10 új stílusú népdal a tanuló választása szerint, kottáról olvasás, ritmusgyakorlatok.
Rajz: 4-5 munkát kérünk behozni.

A gimnázium kéri a jelentkezési lapokon az osztálytípus és kód, valamint a nyelvi előkészítőn a választott második idegen nyelv megjelölését!
Kérjük, hogy a művészeti tagozatra jelentkezők jelöljék meg, hogy az ének vagy a rajz tagozatot választják-e.

központi írásbeli vizsga: 2019. január 19. 10 óra
jelentkezési határidő: 2018. december 7.

Az írásbeli eredményéről a tanulót 2019. február 7. napjáig értesíti a vizsgát szervező iskola.
Az eredmények ismeretében a tanulónak 2019. február 18-ig kell jelentkezési lappal iskolánkba jelentkeznie.
Kérjük, amennyiben nem az Újbudai Széchenyi István Gimnáziumban írja a központi írásbeli vizsgát, akkor az értékelőlap másolatát csatolja a jelentkezési laphoz. A jelentkezési lapokat az általános iskola továbbítja a középfokú iskolák számára.

A szóbeli vizsga beosztását a honlapunkon tesszük közzé.

A szóbeli felvételi első két időpontja:
2019. FEBRUÁR 23., SZOMBAT ÉS FEBRUÁR 25., HÉTFŐ

A felvételivel kapcsolatosan felvilágosítást kaphatnak a titkárságon: 310-2953.
Novemberben és decemberben, hétfői napokon 14:30-tól 15:30-ig Farkas Gábor tanulmányi igazgatóhelyettes ad további tájékoztatást a 310-2948/116 telefonszámon.

AZ ISKOLA MEGKÖZELÍTHETŐ:

Az Egry József utca a Karinthy Frigyes útról nyílik, így

1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794