ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó lenni... :)
Szülőknek  Felvételi tájékoztató

ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
(OM: 102 794)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

a 2021/2022-es tanévben induló osztályainkról

1111 Budapest, Egry József utca 3.
(tel: 310-2953, fax: 310-2947)
OM: 102 794
telephely kód: 003

e-mail: titkarsag@szig.edu.hu

Letölthető változat: felvtaj2122.pdf

A gimnázium várja azokat a jó tanulmányi eredményű fiatalokat, akik szívesen tanulnak egy nyugodt légkörű négy – illetve nyelvi előkészítő osztály esetén öt – évfolyamos gimnáziumban, ahol a nevelés hagyományos értékrenden alapul.

Iskolánk 1984. óta működik, 2015. nyarán költöztünk végleges helyünkre, az egyetemi negyedbe, a XI. kerületi Egry József utcába, így bel-budai gimnáziummá váltunk. Az intézmény vonzáskörzete elsősorban Buda és a Belváros, de jó közlekedési adottságai miatt a déli budapesti agglomerációból is jól megközelíthető.

Az iskolában számos szakkör, tehetséggondozó foglalkozás működik. Aktív diákönkormányzatunk is részt vesz a tanulók iskolai programjainak szervezésében. Az iskola sportköre röplabda-, kosárlabda-, futball- és kondicionáló edzéseket és egyéb foglalkozásokat is kínál. Nyári táboraink és külföldi csereutazásaink segítik az ismeretszerzést és a nyelvgyakorlást angol és német nyelvterületen. A nyelvoktatást nívócsoportokban végezzük. A 11. évfolyamtól további jelentkezés alapján biztosítjuk a tanulók emelt szintű érettségire való felkészítését.

Nyílt napok helyett novembertől honlapunkon számos ismertető anyagot teszünk majd közzé: vezetői tájékoztató, Diákönkormányzat bemutatkozása, iskolaismertető prezentáció. Rövid videók formájában betekintést nyerhetnek majd a tanítási óráinkra is.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS

A felvételi eljárás három részből áll:

  1. Az általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredményből a magyar nyelv és a magyar irodalom, a matematika (hiánya esetén a fizika), a történelem és az első idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe.
  2. Részt kell venni a központi írásbeli felvételin. Annak a tanulónak, aki nem vesz részt a matematika központi írásbeli felvételi listán, kompenzációként a tavalyi matematika központi írásbeli felvételi országos átlagpontszámát számítjuk be.
  3. Tagozatonként külön helyi szóbeli vizsgát* szervezünk. Aki több tagozatra jelentkezik, minden megjelölt tagozatra szóbeli vizsgát tesz. A tagozatos szóbeli felvételi témaköreit és feladattípusait október 30-ig tesszük közzé honlapunkon.

PONTSZÁMÍTÁS, RANGSOROLÁS

Azokat a felvételizőinket hívjuk be szóbeli vizsgára, akiknek a hozott pontszáma legalább 176. (Alatta csak külön írásbeli kérésre hívjuk be szóbeli vizsgára, de rangsorolni ebben az esetben sem tudjuk őket.) 276 pont és a feletti eredmény esetén rangsorolunk.
 
A központi írásbelin legalább 70 pontot szerző tanulók számára – amennyiben a tanulmányi pontjainak átlaga legalább 4 egész – maximális szóbeli pontszámot biztosítunk. Kivételt képez az angol nyelvi előkészítőn az a tanuló, akinek nincs az általános iskolai bizonyítványában angol nyelvi érdemjegy.
A szakértői vélemény alapján az egyes vizsgarészek alól mentesülő tanulók esetében amennyiben a szóbeli felelet alól mentesül, a szóbeli vizsgát írásban teheti le.
A mentességeket csak előzetesen benyújtott, megfelelő szakvélemény és a benne foglaltak biztosítására vonatkozó szülői kérelem esetén tudjuk figyelembe venni.
A felvételi eljárás során azonos összesített pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük a rangsorolásnál többek között a budapestieket; akinek testvére járt vagy jár iskolánkba; pedagógus szülő gyermekét. A rangsorolás kizárólag a fentebb részletezett pontszámítás alapján történik.

 

A 2021/2022-es TANÉVBEN INDULÓ tagozatok,
választható nyelvi csoportok, szóbeli vizsgakövetelmények

Tagozat-kód Tagozat megnevezése 2. idegen-nyelv Szóbeli vizsga követelménye
0001 Angol nyelvi előkészítő tagozat
(5 év), A2 szintről indul!
francia vagy német Rövid beszélgetés angol nyelven. Minimális elvárás a pre-intermediate szint, ennek hiánya kizáró ok erről a tagozatról.
0002 Média és humán tagozat német

Mozgóképi szövegértés, elemzési készségek.

0004 Általános tagozat német

Szövegértési feladatok, a tanuló általános tájékozottságának felmérése.

0005 Művészeti tagozat: ének VAGY rajz olasz Ének: 10 régi és 10 új stílusú népdal a tanuló választása szerint, kottáról olvasás, ritmusgyakorlatok.
Rajz: 4-5 munkát kérünk behozni.
0006 Informatika tagozat német Kész, működő programkódban paraméterek változtatása.

A gimnázium kéri a jelentkezési lapokon az osztálytípus és kód, valamint a nyelvi előkészítőn a választott második idegen nyelv megjelölését!
Kérjük, hogy a művészeti tagozatra jelentkezők jelöljék meg, hogy az ének vagy a rajz tagozatot választják-e.
A jelentkezések elbírálásával kapcsolatos további tudnivalókról a felvételi vizsgán nyújtunk tájékoztatást.

központi írásbeli vizsga: 2021. január 23. 10 óra
jelentkezési határidő: 2020. december 4.

Az írásbeli eredményéről a tanulót 2021. február 8. napjáig értesíti a vizsgát szervező iskola.
Az eredmények ismeretében a tanulónak 2021. február 19-ig kell jelentkezési lappal iskolánkba jelentkeznie az általános iskoláikon keresztül. Kérjük, hogy a központi írásbeli vizsga értékelőlapjának másolatát minden esetben csatolja a jelentkezési laphoz! A jelentkezési lapokat az általános iskola továbbítja a középfokú iskolák számára.

A szóbeli vizsga beosztását a honlapunkon tesszük közzé.

A szóbeli felvételi időpontjai:
2021. FEBRUÁR 27. SZOMBAT, MÁRCIUS 1. HÉTFŐ, MÁRCIUS 5. PÉNTEK

A felvételivel kapcsolatosan felvilágosítást kaphatnak a titkárságon: 310-2953.
Novemberben és decemberben, hétfői napokon 14:30-tól 15:30-ig Farkas Gábor tanulmányi igazgatóhelyettes ad további tájékoztatást a 310-2948/116 telefonszámon.

AZ ISKOLA MEGKÖZELÍTHETŐ:

Az Egry József utca a Karinthy Frigyes útról nyílik, így

* Ha a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a szóbeli vizsga lebonyolítását, úgy a hozott pontszámok alapján rangsorolunk. Kivételek: a rajz tagozatra készülők munkáit bekérjük, énekből meghallgatást tartunk, illetve a szülő erre irányuló kérése esetén meghallgatást szervezünk az angol nyelvi előkészítőn azok számára, akiknek nincs az általános iskolai bizonyítványában angol nyelvi érdemjegy. Őket ennek hiányában a nyelvi tagozaton nem tudjuk rangsorolni.

1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794