ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó lenni
Szülőknek  Felvételi tájékoztató

ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
(OM: 102 794)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

a 2018/2019-es tanévre

jelentkező diákok és szüleik részére

1111 Budapest, Egry József utca 3.
(tel: 310-2953, fax: 310-2947)
telephely kód: 003

honlap: www.szechenyigimnazium.hu
e-mail: titkarsag@szig.sulinet.hu

Letölthető változat: felvtaj1819.pdf

A gimnázium várja azokat a jó tanulmányi eredményű fiatalokat, akik szívesen tanulnak egy nyugodt légkörű négy – illetve nyelvi előkészítő osztály esetén öt – évfolyamos gimnáziumban, ahol a nevelés hagyományos értékrenden alapul.

Iskolánk 1984. óta működik, 2015. nyarán költöztünk végleges helyünkre, a XI. kerületi Egry József utcába, így bel-budai gimnáziummá váltunk. Az intézmény vonzáskörzete elsősorban Dél-Buda és a Belváros, de jó közlekedési adottságai miatt a Budapestet délről övező településekről – Érd, Budaörs, Biatorbágy, Bicske, Törökbálint stb. – szintén jól megközelíthető.

Az iskolában számos szakkör, tehetséggondozó foglalkozás működik. Aktív diákönkormányzatunk is részt vesz a tanulók iskolai programjainak szervezésében. Az iskola sportköre röplabda-, kosárlabda-, futball- és kondicionáló edzéseket és egyéb foglalkozásokat is kínál. Nyári táboraink és külföldi csereutazásaink segítik az ismeretszerzést és a nyelvgyakorlást angol, francia és német nyelvterületen.

A 11. évfolyamtól további jelentkezés alapján biztosítjuk a tanulók emelt szintű érettségire való felkészítését. Informatika tantárgyból a kerettantervi óraszám dupláját biztosítjuk.

NYÍLT NAP ÉS TÁJÉKOZTATÓ, SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

Nyílt napot tartunk a diákok és szüleik részére 9-12 óráig között a következő időpontokban:

A tájékoztató értekezlet 9 órakor kezdődik, utána a tanulók és szüleik számára óralátogatási lehetőséget biztosítunk. amire kérjük, regisztráljanak előzetesen a www.szechenyigimnazium.hu/nyiltnapok oldalon.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A FELVÉTELI ELJÁRÁS

A felvételi eljárás három részből áll:

  1. Figyelembe vesszük az általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredményt. A közismereti tantárgyakból számolunk átlagot.
  2. Részt kell venni a központi írásbeli felvételin.
  3. Tagozatonként külön helyi szóbeli vizsgát szervezünk. Aki több tagozatra jelentkezik, minden megjelölt tagozatra szóbeli vizsgát tesz. A tagozatos szóbeli felvételi témaköreit és feladattípusait október 30-ig tesszük közzé honlapunkon.

FELTÉTELEK, MENTESSÉG

Csak azokat hívjuk be szóbeli felvételi vizsgára, akik elérték a 3,6-os közismereti átlagot (magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, első idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) a 7. évfolyamon és a 8. évfolyam első félévében, és legalább 48 pontot szereztek a központi írásbeli felvételin.

Minden tagozaton mentesítjük (a szóbeli vizsgarészre maximális pontszámot kapnak) a helyi szóbeli felvételi vizsga alól azokat a tanulókat, akik a magyar nyelv és a matematika központi írásbeli vizsgán összesen legalább 70 pontot szereztek és a 7. év végi és a 8. félévi közismereti átlaguk legalább 4,0.

PONTSZÁMÍTÁS, RANGSOROLÁS

Azokat a tanulókat rangsoroljuk az adott tagozatra, akik a fenti számítás alapján a tagozatos szóbeli pontszámmal együtt a maximálisan elérhető 400 pontból legalább 260 pontot teljesítettek.
Eltérő pontszámítást alkalmazunk az egyes vizsgarészek alól szakértői vélemény alapján mentesülő tanulóknál: a mentesítéssel érintett vizsgatárgy előző évi országos átlag pontszámát adjuk a tanuló pontszámához. Amennyiben a szóbeli felelet alól mentesül, a szóbeli vizsgát írásban teheti le. A mentességeket csak előzetesen benyújtott, megfelelő okmányok esetén tudjuk figyelembe venni!
A felvételi eljárás során azonos összesített pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük a rangsorolásnál: 1. a budapestieket; 2. akinek testvére járt vagy jár iskolánkba; 3. pedagógus szülő gyermekét. A rangsorolás kizárólag a fentebb részletezett pontszámítás alapján történik.

A 2018/2019-es TANÉVBEN INDULÓ tagozatok,
választható nyelvi csoportok, szóbeli vizsgakövetelmények

Tagozat-kód Tagozat megnevezése 2. idegen-nyelv Szóbeli vizsga követelménye
0001 Angol nyelvi előkészítő tagozat
(5 év)
francia vagy német Rövid beszélgetés angol nyelven.
0002 Média és humán tagozat német

Mozgóképi szövegértés, elemzési készségek.

0003 Természettudományi, biológia tagozat német Rendszertani és embertani kérdések.
0004 Általános tagozat francia

Szövegértési feladatok, a tanuló általános tájékozottságának felmérése.

0005 Művészeti tagozat: ének VAGY rajz olasz Ének: 10 régi és 10 új stílusú népdal a tanuló választása szerint, kottáról olvasás, ritmusgyakorlatok.
Rajz: 4-5 munkát kérünk behozni.

A gimnázium kéri a jelentkezési lapokon az osztálytípus és kód, valamint a nyelvi előkészítőn a választott második idegen nyelv megjelölését!
Kérjük, hogy a művészeti tagozatra jelentkezők jelöljék meg, hogy az ének vagy a rajz tagozatot választják-e.

központi írásbeli vizsga: 2018. január 20. 10 óra
jelentkezési határidő: 2017. december 8.

Az írásbeli eredményéről a tanulót 2018. február 8. napjáig értesíti a vizsgát szervező iskola.
Az eredmények ismeretében a tanulónak 2018. február 19-ig kell jelentkezési lappal iskolánkba jelentkeznie.
Kérjük, amennyiben nem az Újbudai Széchenyi István Gimnáziumban írja a központi írásbeli vizsgát, akkor az értékelőlap másolatát csatolja a jelentkezési laphoz. A jelentkezési lapokat az általános iskola továbbítja a középfokú iskolák számára.

A szóbeli vizsga beosztását a honlapunkon tesszük közzé.

A szóbeli felvételi első két időpontja:
2018. FEBRUÁR 24., SZOMBAT ÉS FEBRUÁR 26., HÉTFŐ

A felvételivel kapcsolatosan felvilágosítást kaphatnak a titkárságon: 310-2953.
Novemberben és decemberben, hétfői napokon 14:30-tól 15:30-ig Farkas Gábor tanulmányi igazgatóhelyettes ad további tájékoztatást a 310-2948/116 telefonszámon.

AZ ISKOLA MEGKÖZELÍTHETŐ:

Az Egry József utca a Karinthy Frigyes útról nyílik, így

1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794