ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó lenni... :)
Felvételi tájékoztató

ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
OM: 102 794
telephely kód: 003

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

leendő diákjaink és szüleik részére
a 2024/2025-ös tanévben induló osztályainkról

1111 Budapest, Egry József utca 3.
(tel: 310-2953, fax: 310-2947)

e-mail: titkarsag@szig.edu.hu

Letölthető változat: felvtaj2425.pdf

A gimnázium várja azokat a jó tanulmányi eredményű fiatalokat, akik szívesen tanulnak egy nyugodt légkörű négy – illetve nyelvi előkészítő osztály esetén öt – évfolyamos gimnáziumban, ahol a nevelés hagyományos értékrenden alapul.

Iskolánk 1984. óta működik, 2015. nyarán költöztünk végleges helyünkre, az egyetemi negyedbe, a XI. kerületi Egry József utcába, így bel-budai gimnáziummá váltunk. Az intézmény vonzáskörzete elsősorban Buda és a Belváros, de jó közlekedési adottságai miatt a déli budapesti agglomerációból is jól megközelíthető.

Az iskolában számos szakkör, tehetséggondozó foglalkozás működik. Aktív diákönkormányzatunk is részt vesz a tanulók iskolai programjainak szervezésében. Az iskola sportköre röplabda-, kosárlabda-, futball- és kondicionáló edzéseket és egyéb foglalkozásokat is kínál. Nyári táboraink és külföldi csereutazásaink segítik az ismeretszerzést és a nyelvgyakorlást angol és német nyelvterületen.
A 11. évfolyamtól további jelentkezés alapján biztosítjuk a tanulók emelt szintű érettségire való felkészítését.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Angol nyelvi előkészítő- (0001), média- (0002), művészeti- (0005) és az informatika (0006)tagozaton iskolánkba a felvételi eljárás három részből tevődik össze:

  1. Az általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredményből a magyar nyelv és a magyar irodalom, a matematika (hiánya esetén a fizika), a történelem és az első idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe.
  2. Részt kell venni a központi írásbeli felvételin. Annak a tanulónak, aki nem vesz részt a matematika központi írásbeli felvételi listán, kompenzációként a tavalyi matematika központi írásbeli felvételi országos átlagpontszámát számítjuk be. A helyesírás mentességet arányosítással kompenzáljuk, egészrészként állapítjuk meg a kompenzációs pontszámokat.
  3. Tagozatonként külön helyi szóbeli vizsgát szervezünk. Aki több tagozatra jelentkezik, minden megjelölt tagozatra szóbeli vizsgát tesz.

Általános tagozaton (0004) iskolánkba a felvételi eljárás két részből tevődik össze:

  1. Az általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredményből a magyar nyelv és a magyar irodalom, a matematika (hiánya esetén a fizika), a történelem és az első idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe.
  2. Részt kell venni a központi írásbeli felvételin. Annak a tanulónak, aki nem vesz részt a matematika központi írásbeli felvételi listán, kompenzációként a tavalyi matematika központi írásbeli felvételi országos átlagpontszámát számítjuk be. A helyesírás mentességet arányosítással kompenzáljuk, egészrészként állapítjuk meg a kompenzációs pontszámokat.

PONTSZÁMÍTÁS, RANGSOROLÁS

Így minden tagozaton 400 pont az elérhető maximum. Angol nyelvi előkészítő- (0001), média- (0002), művészeti (0005)  és az informatika (0006) tagozaton azokat a felvételizőinket hívjuk be szóbeli vizsgára, akiknek a hozott pontszáma legalább 190. (Alatta csak külön írásbeli kérésre hívjuk be szóbeli vizsgára, de rangsorolni ebben az esetben sem tudjuk őket.) 290 pont és a feletti eredmény esetén rangsorolunk az eljárás végén.
A központi írásbelin legalább 80 pontot szerző tanulók számára az angol nyelvi előkészítő- (0001), média- (0002), művészeti (0005)  és az informatika (0006) tagozaton maximális szóbeli pontszámot biztosítunk. Nyelvi előkészítő (0001) tagozaton ez a kedvezmény akkor vonatkozik, ha van a két vizsgált bizonyítványában angol nyelvből érdemjegye rögzítve, ennek hiányában a szóbeli vizsga - az írásbeli eredményétől függetlenül - kötelező.


A szakértői vélemény alapján az egyes vizsgarészek alól mentesülő tanulók esetében amennyiben a szóbeli felelet alól mentesül, a szóbeli vizsgát írásban teheti le. A mentességeket csak előzetesen benyújtott, megfelelő szakvélemény és a benne foglaltak biztosítására vonatkozó szülői kérelem esetén tudjuk figyelembe venni.
A felvételi eljárás során azonos összesített pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük a rangsorolásnál többek között a budapestieket; akinek testvére járt vagy jár iskolánkba; pedagógus szülő gyermekét. A rangsorolás kizárólag a fentebb részletezett pontszámítás alapján történik.

A 2024/2025-ös TANÉVBEN INDULÓ tagozatok,
választható nyelvi csoportok, szóbeli vizsgakövetelmények

Tagozat-kód Tagozat megnevezése 2. idegen-nyelv Szóbeli vizsga követelménye
0001 Angol nyelvi előkészítő tagozat
(5 év), B1 szintről indul!
francia vagy német Rövid beszélgetés angol nyelven, honlapon megadott témakörökben.
0002 Média és humán tagozat német

Mozgóképi szövegértés, elemzési készségek, honlapon közölt alkotások megtekintése alapján.

0004 Általános tagozat német

nincs szóbeli vizsga

0005 Művészeti tagozat: ének VAGY rajz olasz Ének: 10 régi és 10 új stílusú népdal a tanuló választása szerint, kottáról olvasás, ritmusgyakorlatok.
Rajz: 5 munkát kérünk elektronikusan beküldeni / behozni, melyekre részletes további követelményeket teszünk közzé honlapunkon, valamint a felvételin 120 percben tanulmányrajz készítésére kerül sor.
0006 Informatika tagozat német Előzetesen a honlapon megfogalmazott programozási feladat védése néhány kapcsolódó elméleti kérdés megválaszolása mellett.

Angol nyelvből a nyelvi osztályban két nívócsoport, a másik négy tagozaton négy nívócsoport szintfelmérő alapján. A német nyelvi csoportok: két kezdő és egy haladó évfolyam szinten.
A gimnázium kéri a jelentkezési lapokon az osztálytípus és kód, valamint a nyelvi előkészítőn a választott második idegen nyelv megjelölését!
Kérjük, hogy a művészeti tagozatra jelentkezők jelöljék meg, hogy az ének vagy a rajz tagozatot választják-e.
A jelentkezések elbírálásával kapcsolatos további tudnivalókról a felvételi vizsgán nyújtunk tájékoztatást.

NYÍLT NAPOK

dátum nap
2023. október 25. szerda
2023. november 9. csütörtök
2023. november 28. kedd

Regisztráció és jelentkezés: www.szechenyigimnazium.hu/nyiltnapok

központi írásbeli vizsga: 2024. január 20. 10 óra
jelentkezési határidő: 2023. december 8.

Az írásbeli eredményéről a tanulót 2024. február 9. napjáig értesíti a vizsgát szervező iskola.
Az eredmények ismeretében a tanulónak 2024. február 21-ig kell jelentkezési lappal iskolánkba jelentkeznie az általános iskoláikon keresztül. Kérjük, hogy a központi írásbeli vizsga értékelőlapjának másolatát minden esetben csatolja a jelentkezési laphoz! A jelentkezési lapokat az általános iskola továbbítja a középfokú iskolák számára.

A szóbeli vizsga beosztását a honlapunkon tesszük közzé.

A szóbeli felvételi időpontjai:
2024. MÁRCIUS 4. HÉTFŐ, MÁRCIUS 5. KEDD, MÁRCIUS 13. SZERDA

A felvételivel kapcsolatosan felvilágosítást kaphatnak a titkárságon: 310-2953.
Novemberben és decemberben, hétfői napokon 15 órától 16 óráig Porhajas László tanulmányi igazgatóhelyettes ad további tájékoztatást a 310-2948/116 telefonszámon.

AZ ISKOLA MEGKÖZELÍTHETŐ:

Az Egry József utca a Karinthy Frigyes útról nyílik, így

1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794