ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó lenni... :)
Szülőknek  Szóbeli felvételi követelmények

Nyelvi előkészítő osztály

A szóbeli felvételi vizsgán a tanuló kommunikációs készségét vizsgáljuk. A 10 perces beszélgetés során felmérjük a diákok jártasságát az alábbi témakörök szókincsével kapcsolatban, valamint a nyelvhelyességet is pontozzuk.

Az elvárt szint: B1, tehát a tanuló már elsajátította egy Pre-Intermediate szintű tankönyv anyagát!

A szóbeli elbeszélgetés két részből áll. A ráhangolódást segítő bemelegítő kérdések után a felvételiző három különböző témakört érintve társalog a kérdező tanárral. A második feladat képleírás, melyhez hozzáfűzi saját gondolatait is a témával kapcsolatban.

Az értékelés szempontjai:

 1. Beszédértés
 2. Szókincs
 3. Nyelvhelyesség
 4. Kommunikatív készség
 5. Kiejtés

A feladatok az alábbi témaköröket érintik:

 1. Személyes vonatkozások, család: A vizsgázó személye, családja; A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
 2. Ember és társadalom: A másik ember külső és belső jellemzése; Baráti kör; Ünnepek, családi ünnepek; Öltözködés, divat; Vásárlás.
 3. Környezetünk: Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása); A városi és a vidéki élet összehasonlítása; Időjárás.
 4. Az iskola: Saját iskolájának bemutatása; Tantárgyak, órarend.
 5. A munka világa: Diákmunka, nyári munkavállalás.
 6. Életmód: Napirend; Az egészséges életmód (a helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe). Étkezési szokások a családban; Ételek, kedvenc ételek. Étkezés éttermekben, gyorséttermekben.
 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás: Szabadidős elfoglaltságok; Mozi, koncert, stb.; Sportolás; Olvasás, TV, számítógép.
 8. Utazás, turizmus: A közlekedés eszközei; Utazási előkészületek.

Igeidők, nyelvtan:

Present Simple; Present Continuous; Past Simple; Past Continuous; Present Perfect; a going to szerkezet; a létige alakjai a fent említett igeidőkben; there is/there are; have és have got; can/could; have to/must; személyes, birtokos névmások; helyet, időt kifejező elöljárószavak; melléknevek fokozása, alap - és középfokú összehasonlítások; megszámlálható/megszámlálhatatlan főnevek; some/any, much/many; kérdőszavak; Do you like….?/ Would you like …?; Conditional I; Conditional II


Média tagozat

A média tagozat szóbeli vizsgája két hangsúlyos részből tevődik össze. A 10 perces beszélgetés első felében mozgóképi szövegértés felmérése zajlik. A felvételiző négy előre megadott filmmel kapcsolatban kaphat kizárólag elemző jellegű kérdéseket. Alapszintű kérdésekre lehet számítani: például karakterek jellemzőivel, karakterfejlődéssel, filmbeli ellentétek kialakulásával kapcsolatban. A szóbeli vizsga teljesítéséhez tehát elengedhetetlen az alábbi négy film megtekintése:

A streamingszolgáltató február folyamán törölte Steven Spielberg A Fabelman család című filmjét a felületéről. Ha a felvételiző a vonatkozó filmre épülő témakört húz ki, de A Fabelman családot nem sikerült megnéznie, kérésére a felvételiző új témakört húzhat. A szóbeli felvételi pontszámát pedig az új témakörben nyújtott teljesítménye alapján fogja megszerezni a diák.

A felvételi második felében egy képet kapnak kézhez a felvételizők. A képen egy filmplakát vagy egy egészestés filmből kivágott képkocka lesz. A felvételi elbeszélgetés pedig a képek hatásmechanizmusával kapcsolatban folyik.

Amennyiben a szóbeli vizsga folyamán kiderül, hogy a fenti négy film megtekintése elmaradt, a vizsga a felkészülés hiánya miatt félbeszakad. A vizsgázó nem érdemel pontot a teljesítményére.


Művészeti tagozat (rajz)

Rajz: 5 munkát kérünk elektronikusan beküldeni / behozni, valamint 60 perces helyszíni gyakorlati feladat megoldására kerül sor. A beküldeni kívánt munkák témája és technikája szabadon választható, de lehetőség szerint mutassák be a tanulók tudását, érdeklődési körét, technikai ismereteit.

Rajz felvételi: rajzbakon kell rajzolni, Helyszíni tanulmányrajz készítése, látvány utáni beállításról, csendéletről. Fekete-fehér tónusos szabadkézi rajz készítése ceruzával vagy szénnel (tetszőlegesen választható),  A/3-as lapon. A beállításon szerepelhetnek természeti formák, forgástestek, szögletes testek és drapéria. Az ábrázoló jellegű rajz készítése során a valóságnak megfelelő arányok és plasztikus formaábrázolás helyes visszaadása szükséges. Idő: 2 óra.

Felvételire hozza magával a tanuló:


Informatika tagozat

A tanulónak a felvételi beszélgetésre egy saját készítésű, tetszőleges nyelven írt programot kell magával hoznia valamilyen saját eszközön (pl.: laptop, tablet, telefon – a program futásáról készített videó is elégséges lehet). A bemutatás után egy beszélgetés következik, mely során a tanuló a programmal kapcsolatos kérdéseket kap. Amennyiben a hozott program nem elég részletes ahhoz, hogy a tanuló tudása felmérhető legyen, akkor a felvételiző húzhat egy program értelmezési feladatot és az azzal kapcsolatban kapott kérdésekre kell válaszolnia. 

Példa:

1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794