ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó (lenne) lenni... :)
Szülőknek  Szóbeli felvételi követelmények

Nyelvi előkészítő osztály

A szóbeli felvételi vizsgán a tanuló kommunikációs készségét vizsgáljuk. A 10 perces beszélgetés során felmérjük a diákok jártasságát az alábbi témakörök szókincsével kapcsolatban, valamint a nyelvhelyességet is pontozzuk.

Az elvárt szint: A2, tehát a tanuló már elsajátította egy Elementary szintű tankönyv anyagát!

A szóbeli elbeszélgetés két részből áll. A ráhangolódást segítő bemelegítő kérdések után a felvételiző három különböző témakört érintve társalog a kérdező tanárral. A második feladat képleírás, melyhez hozzáfűzi saját gondolatait is a témával kapcsolatban.

Az értékelés szempontjai:

 1. Beszédértés
 2. Szókincs
 3. Nyelvhelyesség
 4. Kommunikatív készség
 5. Kiejtés

A feladatok az alábbi témaköröket érintik:

 1. Személyes vonatkozások, család: A vizsgázó személye, családja; A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
 2. Ember és társadalom: A másik ember külső és belső jellemzése; Baráti kör; Ünnepek, családi ünnepek; Öltözködés, divat; Vásárlás.
 3. Környezetünk: Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása); A városi és a vidéki élet összehasonlítása; Időjárás.
 4. Az iskola: Saját iskolájának bemutatása; Tantárgyak, órarend.
 5. A munka világa: Diákmunka, nyári munkavállalás.
 6. Életmód: Napirend; Az egészséges életmód (a helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe). Étkezési szokások a családban; Ételek, kedvenc ételek. Étkezés éttermekben, gyorséttermekben.
 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás: Szabadidős elfoglaltságok; Mozi, koncert, stb.; Sportolás; Olvasás, TV, számítógép.
 8. Utazás, turizmus: A közlekedés eszközei; Utazási előkészületek.

Igeidők, nyelvtan:

Present Simple; Present Continuous; Past Simple; Past Continuous; Present Perfect; a going to szerkezet; a létige alakjai a fent említett igeidőkben; there is/there are; have és have got; can/could; have to/must; személyes, birtokos névmások; helyet, időt kifejező elöljárószavak; melléknevek fokozása, alap - és középfokú összehasonlítások; megszámlálható/megszámlálhatatlan főnevek; some/any, much/many; kérdőszavak; Do you like….?/ Would you like …?;


Biológia tagozat

 1. Sejtmag nélküliek és sejtmagos egysejtűek
 2. Gombák országa
 3. Növények országa
 4. Virágos, magvas növények
 5. Állatok országa
 6. Emberi kültakaró, betegségek
 7. Emberi szövetek
 8. Az emberi mozgásszervrendszer, betegségei
 9. Emberi légzőszervrendszer
 10. Emberi emésztőszervrendszer, betegségei
 11. Emberi keringési-szervrendszer, vér
 12. Emberi kiválasztó-szervrendszer

Ajánlott irodalom: 


Általános tagozat

A szóbeli vizsgán a tanuló általános tájékozottságát, világlátását, kommunikatív készségét figyeljük. A 15 perces beszélgetés során egy rövid szövegértési feladatot kap a jelentkező, melyhez kapcsolódva általános társalgási témák mentén mérjük fel a kommunikációs kompetenciáit. Főképpen szókincsét, fogalmazásmódját, a szituációhoz való alkalmazkodását, problémamegoldó képességét, kreativitását vesszük figyelembe.

Az értékelés szempontjai a következők:

 1. Szövegértés
 2. Stílus, szókincs
 3. Nyelvhelyesség
 4. Kommunikációs készség
 5. Asszociatív képesség

A beszélgetés témakörei:

 1. Olvasmányélmények
 2. Változó nyelvünk
 3. Szabadidő
 4. Egészséges életmód
 5. Család
 6. Fantáziavilág, képzelet
 7. A technika világa
 8. Vizualitás és szöveg

Média tagozat

A média tagozat szóbeli vizsgája két hangsúlyos részből tevődik össze. A 10 perces beszélgetés első felében mozgóképi szövegértés felmérése zajlik. A felvételiző négy előre megadott filmmel kapcsolatban kaphat kizárólag elemző jellegű kérdéseket. Alapszintű kérdésekre lehet számítani: például karakterek jellemzőivel, karakterfejlődéssel, filmbeli ellentétek kialakulásával kapcsolatban. A szóbeli vizsga teljesítéséhez tehát elengedhetetlen az alábbi négy film megtekintése:

A felvételi második felében egy képet kapnak kézhez a felvételizők. A képen egy filmplakát vagy egy egészestés filmből kivágott képkocka lesz. A felvételi elbeszélgetés pedig a képek hatásmechanizmusával kapcsolatban folyik.

Amennyiben a szóbeli vizsga folyamán kiderül, hogy a fenti négy film megtekintése elmaradt, a vizsga a felkészülés hiánya miatt félbeszakad. A vizsgázó nem érdemel pontot a teljesítményére.


Művészeti tagozat (rajz)

A tanuló a szóbeli felvételi vizsgára hozzon magával portfóliót (korábban készült munkáiból összeválogatott gyűjteményt), amely minimum 5, maximum 10 munkát tartalmaz. A munkák mérete nincs korlátozva, a témák és technikák szabadon választhatóak, de lehetőség szerint mutassák be a tanulók tudását, érdeklődési körét, technikai ismereteit. A beszélgetés során elemezze, értékelje alkotásait, indokolja az adott téma, és technika választását. A beszélgetés kiterjed a tanuló elképzeléseire és tájékozottságára a művészetekkel kapcsolatban (kedvenc stílus, alkotó, múzeumok, kiállítások, stb.).


Informatika tagozat

Az alább letölthető python program négyzeteket, köröket, illetve vonalakat rajzol egy windows ablakba. A szóbeli felvételi során a program változóit kell módosítani (a teremben lesz egy laptop, amin a program fut).

Pár példafeladat:

Fontos: a letölthető programkódban minden változóhoz megjegyzés tartozik (pythonban #-el kezdődő sorok). Ezek a megjegyzések a vizsgán nem lesznek benne a programkódban.

Útmutató a python és a pygame telepítéséhez

Letöltés: infofelv.py

1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794