ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó lenni... :)
Monostori Máté 21. helyezést ért el a történelem OKTV-n :: 2015-08-01

Monostori Máté 12. C osztályos tanuló a 21. helyen végzett történelem tárgyból a középiskolai diákok legrangosabb erőpróbájának számító Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen. Teljesítménye a gimnázium ezredfordulót követő történetének legkimagaslóbb versenyeredménye. Iskolánk joggal lehet büszke Mátéra!

Az OKTV-n évről évre mintegy 3000-3500 tanuló méretteti meg magát történelemből. Máté már a tavalyi évben is bizonyított: úgy fejezte be a 32. helyen a versenyt, hogy mindösszesen 2 ponttal maradt le a döntőről. Vágyát, vagyis a felvételi többletpontot biztosító, legjobb 30 közé való bejutást, azonban nem adta fel.

A lényegében négy fordulóból álló erőpróbát idén magabiztos fellépéssel kezdte. Az első körben egy rendkívül összetett feladatokból álló tesztet kellett kitöltenie, a kérdések az őskortól a Versailles környéki békerendszerig lényegében bármilyen, magyar, illetve egyetemes történelmi anyagrészhez kötődhettek. A forduló nehézségét az is mutatja, hogy a diákok csak 75%-ot meghaladó teljesítménnyel juthatnak tovább a második körbe. Máté mindösszesen csupán 6,5 pontot veszítve, gond nélkül abszolválta a tesztet.

A következő forduló súlyát helytállóan jelzi, hogy a Fazekas Mihály Gimnáziumban rendezték meg. Itt négy esszéfeladatot kellett Máténak megoldania, a tét ráadásul nőtt: a kifejtendő problémák már akár a II. világháború kitörése körül is bonyolódhattak. A 12. C osztályos tanuló ezt az akadályt is sikerrel vette és bejutott a legjobb 57 versenyző közé.

A harmadik forduló számít talán mind közül a legnehezebbnek: a diákoknak lényegében a történészek szerepkörébe belehelyezkedve, hosszas kutatómunka árán kell megírniuk egy 30(!) oldalas tanulmányt. Máté ráadásul egy eleddig alig feltárt, kuriózumnak számító téma feldolgozására vállalkozott, a Magyar Száműzöttek Lapja Amerikai Egyesült Államokról alkotott képét vizsgálta meg, hátterében az amerikai magyar emigráció életlehetőségeivel. Merthogy a Magyar Száműzöttek Lapja egy 1853-ban, New Yorkban megjelenő, magyar nyelvű sajtóorgánum volt, amely mindösszesen hat számot ért meg. Közülük is három szám elveszett, ezek tartalmát csak közvetett forrásokból ismerhetjük. Máté komoly kutatómunkát végzett: rendszeresen látogatta az Országos Széchenyi Könyvtárat, ahol vagy mikrofilmen, vagy a nyomtatott példányokat kezébe fogva elemezte a több mint 150 éves újságot, s akkor még nem beszéltünk arról a közel 30 könyvről, amelyet Kossuth Lajosról, az amerikai magyar emigráció történetéről, illetve az USA 1850-es évekbeli politikájáról elolvasott. A végeredmény természetesen magáért beszél: 30 oldalas tanulmánya 107 hivatkozást tartalmaz, Máté lényegében elkészítette az egyetemi szakdolgozatának alapját. Munkáját a neves történészekből (pl. Hermann Róbert vagy Draskóczy István) álló zsűri is honorálta: Monostori Máté a maximális 80 pontból 80 pontot szerzett a harmadik fordulóban!

Így jutott be az Újbudai Széchenyi István Gimnázium tanulója a döntőbe, ahol az ország 30 legkomolyabb történelmi szaktudással rendelkező középiskolai diákja vív ádáz csatát az egyetemre való bejutást bebiztosító felvételi többletpontokért. A szóbeli fordulóban a tanulóknak történészek előtt kell megvédeniük tanulmányukat, továbbá egy 20. századi történelmi problémát kell minél árnyaltabban bemutatniuk. Máté ezen az utolsó megmérettetésen is helyt állt, s egy kiváló feleletet mondott el az afrikai és ázsiai gyarmatok két világháború közötti történetéről. Teljesítménye végül szoros versenyben a 21. helyhez volt elegendő. De úgy is mondhatnánk, hogy Monostori Máté ezzel az eredménnyel Magyarország összes középiskolai tanulója közül az egyik legokosabb diáknak számít történelem tárgyból.

Felkészítő tanáraként csak hálás lehetek, hogy már pályafutásom hajnalán egy ilyen tehetséges diákkal áldott meg a sors! Bízom abban, hogy Monostori Máté az emelt szintű történelem érettségin is hasonlóan kiváló eredménnyel fog szerepelni, később pedig az egyetemisták legrangosabb megmérettetésének számító Országos Tudomány Diákköri Konferencián is sikerrel fog bemutatkozni! S idővel akár Magyarország miniszterelnökeként – ez Monostori Máté kissé naiv, de céltudatosságát is jelző álma – öregbítheti az Újbudai Széchenyi István Gimnázium hírnevét!

Mindehhez sok sikert kívánok a gimnázium valamennyi tanára és diákja nevében!

Felkészítő tanárod: Kiss Tamás

1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794