ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó lenni... :)
Gimnázium  Diákönkormányzat
A DÖK

A diákönkormányzat a diákok jogait védő, az iskolai programokat, pályázatokat szervező közösség.

Képviselők

Minden osztály két diákönkormányzati képviselőt választ, akik hetente egyszer a diákönkormányzat termében tartandó megbeszélésen vesznek részt. Ekkor beszélik meg a következő havi programot és az éppen adódó feladatokat.

A DöK diákvezetőjét, a diákvezető helyettesét és a jegyzőt a tagok választják. A DöK munkáját egy segítő pedagógus koordinálja. Döntési jogkörébe tartozik egy tanítási nélküli munkanap programjának megszervezése, a tájékoztatási rendszer létrehozása és működtetése (iskolarádió, iskolaújság).

Jogkör

A DöK egyetértési jogot gyakorol a házirend elfogadásakor, a tanulói szociális juttatások elosztási elveiről és az ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásakor. A házirend módosításakor és elfogadásakor is véleményt nyilvánít a szervezet. Cél az iskolába járó diákok középiskolai éveinek színesebbé tétele, a diákjogok védelme és érdekérvényesítésének megteremtése.

Programok

A DöK által évente megszervezett programok közé tartozik az éjszakai túra, a farsang, a DÖK nap, a DÖK kirándulás és a gólyatábor.

A DöK igyekszik jól összeszokott csapatot összehozni a közös munka sikerének érdekében, hogy érdemben képviselhessék, segíthessék diáktársaikat.
1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794