ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó lenni... :)
Stádium '91 alapítvány
:: Stádium '91 alapítvány
A tanári kar kezdeményezésére a gimnázium oktató-nevelő munkájának támogatására jött létre a Stádium '91 Alapítvány. Az iskolai összevonások után megújított alapszabállyal folytatja munkáját tanulóinak érdekében.

A Stádium'91 Alapítvány tevékenysége:
  • támogatja a kiemelkedő képességű tanulókat tanulmányi ösztöndíj létrehozásával,
  • anyagi segítséget nyújt a hátrányos helyzetű diákoknak,
  • szorgalmazza az idegen nyelvek tanulását, ennek érdekében hozzájárul a sikeres nyelvvizsgák költségeihez,
  • támogatja a nemzetközi diákcseréket,
  • segíti a tanulók szabadidős tevékenységeit a diákönkormányzat, a szakkörök és önképzőkörök támogatásával.
Célkitűzéseinket nem valósíthatnánk meg támogatóink segítsége nélkül. Az alapítvány bevételének jelentős részét a személyi jövedelemadó 1%-a teszi ki. A segítséget ezúton is köszönjük.

Céljaink megvalósításához várjuk intézmények, magánszemélyek támogatását.
Bankszámlaszámunk: OTP 11711034-20441519
Adószámunk: 18007473-1-43

Hámor Endre
a Stádium '91 Alapítvány kuratóriumának elnöke

1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794