ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó lenni... :)

Érettségi dolgozatok megtekintése

Kedves Érettségizők!

A kijavított érettségi írásbeli dolgozatok megtekintésére egy munkanap áll rendelkezésre!

2022. május 30. (hétfő), földszint 7. terem, 8 órától 16 óráig

Kérjük, hogy miután belépett a terembe, először írja alá a megtekintési listát.

A megtekintésre a felügyelőtanár engedi be Önöket!

A dolgozatot kizárólag a felügyelő tanár jelenlétében lehet megtekinteni, tehát a dolgozatot nem viheti el senki fénymásolni.

Dolgozatáról másolatot mobiltelefonnal vagy digitális fényképezőgéppel készítsen. Amennyiben a vizsgázó ragaszkodik a fénymásolathoz, keresse meg – dolgozata nélkül - kívánságával Farkas Gábor tanár urat.

A megtekintésre csak egy személy, elsősorban maga a dolgozatot író vizsgázó jogosult; akadályoztatása esetén – meghatalmazással – más nagykorú személy, pl. szülő is megjelenhet.

Az értékelésre a vizsgázó észrevételt tehet, amennyiben pontjait elszámolták, vagy a hivatalos javítókulcstól eltérő javítást tapasztal, ezt írásos beadványban – kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével – középszintű dolgozat esetében az iskola igazgatójának, emelt szintű dolgozat esetében a kormányhivatalnak címezve kell átadnia a titkárságon.

A vizsgázó észrevételeit 2022. május 31-én (kedd) 8 órától 16 óráig között adhatja le. A határidő után benyújtott észrevétel jogvesztő, a vizsgabizottság nem tudja figyelembe venni.

Köszönjük érdeklődésüket!

:: Vizsgacsoportok beosztása
2022-05-31

Tisztelt Érettségizők!

A mellékelt dokumentumban közöljük a vizsgacsoportok beosztását. A szóbeli érettségi vizsgák vizsgacsoportok szerinti kezdő dátumát megtalálják honlapunkon a naptárban. Minden vizsgacsoport minden tagjának meg kell jelennie a szóbeli vizsga kezdőnapján 7.30-kor.

Sikeres vizsgát kívánunk!

A leendő magyar faktosok Kelemen tanárnő szervezésében és Váradi Tünde könyvtáros tanárnő kíséretében csapatépítő programon vettek részt a Fővárosi Levéltárban. Nyomoztunk, családfát kutattunk, egy házassági anyakönyvi kivonatból pedig megtudtuk, hogy Eötvös esküvői tanúja Deák Ferenc volt! :)

2022-05-27

Május 27-én a haladó angol csoportok színházlátogatáson vettek részt, ahol Orwell: Animal Farm című darabját nézték meg angol nyelven. A darab nagy sikert aratott a diákok körében.

A programot szervezték és kísértek: Komlósi Réka, Barnáné Szabó Renáta és Selmeczi Ildikó tanárnők

Híres budapesti fák címmel nyílt kiállítás a Madarak és a Fák Napján a gimnáziumban. Kiállításunk anyaga egy iskolai projekt keretében készült azzal a céllal, hogy tantárgyak közötti együttműködés keretében minél több szemszögből foglalkozzunk híres budapesti fákkal. Kutatásunk középpontjába végül 5 fa/facsoport került: a Gellért-hegy mandulafái mellett dolgoztunk a ma már eltűnt Normafával, a Rondellánál található japánakáccal, a Hadik Kávéház előterében álló libanoni cédrussal, a Margithíd budai hídfőjénél terebélyesedő Erzsébet emléktölggyel.

A Stádium' 91 Alapítvány 2022-ben is tanulmányi ösztöndíjjal jutalmazta az Újbudai Széchenyi István Gimnázium kiemelkedő képességű tanulóit. Idén 24 diákunk részesült az alapítvány pénzügyi támogatásában. Minden olyan tanuló, aki 4,75 fölötti tanulmányi átlaggal rendelkezett.

Érettségi dolgozatok megtekintése

Kedves Érettségizők!

A kijavított érettségi írásbeli dolgozatok megtekintésére egy munkanap áll rendelkezésre!

2022. május 30. (hétfő), földszint 7. terem, 8 órától 16 óráig

Kérjük, hogy miután belépett a terembe, először írja alá a megtekintési listát.

A megtekintésre a felügyelőtanár engedi be Önöket!

A dolgozatot kizárólag a felügyelő tanár jelenlétében lehet megtekinteni, tehát a dolgozatot nem viheti el senki fénymásolni.

Dolgozatáról másolatot mobiltelefonnal vagy digitális fényképezőgéppel készítsen. Amennyiben a vizsgázó ragaszkodik a fénymásolathoz, keresse meg – dolgozata nélkül - kívánságával Farkas Gábor tanár urat.

A megtekintésre csak egy személy, elsősorban maga a dolgozatot író vizsgázó jogosult; akadályoztatása esetén – meghatalmazással – más nagykorú személy, pl. szülő is megjelenhet.

Az értékelésre a vizsgázó észrevételt tehet, amennyiben pontjait elszámolták, vagy a hivatalos javítókulcstól eltérő javítást tapasztal, ezt írásos beadványban – kizárólag az erre rendszeresített formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével – középszintű dolgozat esetében az iskola igazgatójának, emelt szintű dolgozat esetében a kormányhivatalnak címezve kell átadnia a titkárságon.

A vizsgázó észrevételeit 2022. május 31-én (kedd) 8 órától 16 óráig között adhatja le. A határidő után benyújtott észrevétel jogvesztő, a vizsgabizottság nem tudja figyelembe venni.

Köszönjük érdeklődésüket!

:: Vizsgacsoportok beosztása
2022-05-31

Tisztelt Érettségizők!

A mellékelt dokumentumban közöljük a vizsgacsoportok beosztását. A szóbeli érettségi vizsgák vizsgacsoportok szerinti kezdő dátumát megtalálják honlapunkon a naptárban. Minden vizsgacsoport minden tagjának meg kell jelennie a szóbeli vizsga kezdőnapján 7.30-kor.

Sikeres vizsgát kívánunk!

2022-05-27

Május 27-én a haladó angol csoportok színházlátogatáson vettek részt, ahol Orwell: Animal Farm című darabját nézték meg angol nyelven. A darab nagy sikert aratott a diákok körében.

A programot szervezték és kísértek: Komlósi Réka, Barnáné Szabó Renáta és Selmeczi Ildikó tanárnők

A leendő magyar faktosok Kelemen tanárnő szervezésében és Váradi Tünde könyvtáros tanárnő kíséretében csapatépítő programon vettek részt a Fővárosi Levéltárban. Nyomoztunk, családfát kutattunk, egy házassági anyakönyvi kivonatból pedig megtudtuk, hogy Eötvös esküvői tanúja Deák Ferenc volt! :)

Híres budapesti fák címmel nyílt kiállítás a Madarak és a Fák Napján a gimnáziumban. Kiállításunk anyaga egy iskolai projekt keretében készült azzal a céllal, hogy tantárgyak közötti együttműködés keretében minél több szemszögből foglalkozzunk híres budapesti fákkal. Kutatásunk középpontjába végül 5 fa/facsoport került: a Gellért-hegy mandulafái mellett dolgoztunk a ma már eltűnt Normafával, a Rondellánál található japánakáccal, a Hadik Kávéház előterében álló libanoni cédrussal, a Margithíd budai hídfőjénél terebélyesedő Erzsébet emléktölggyel.

A Stádium' 91 Alapítvány 2022-ben is tanulmányi ösztöndíjjal jutalmazta az Újbudai Széchenyi István Gimnázium kiemelkedő képességű tanulóit. Idén 24 diákunk részesült az alapítvány pénzügyi támogatásában. Minden olyan tanuló, aki 4,75 fölötti tanulmányi átlaggal rendelkezett.

1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794